Học c# trong 21 ngày | CS31 Tạo thư viện lớp C# NET Core và chia sẻ lên nuget.org, ví dụ thư viện C# đổi số thành chữ

3

Học c# trong 21 ngày đang là từ khóa được rất nhiều bạn đọc tìm kiếm. Vậy nên hôm nay Điểm Tốt xin đưa đến các bạn nội dung Học c# trong 21 ngày | CS31 Tạo thư viện lớp C# NET Core và chia sẻ lên nuget.org, ví dụ thư viện C# đổi số thành chữ thông qua video và bài viết dưới đây:Mua khóa học này trên Unica: Mua Ngay

Mua khóa học này trên Kyna: Mua Ngay

Cách tạo ra dự án thư viện lớp trong C# Net core, thiết lập một dự án khác tham chiếu đến dự án thư viện, build thư viện và chia sẻ lên nuget.org để có thể tích hợp vào bất ký lúc nào. Các lệnh quản lý gói package – ví dụ sử dụng Newtonsoft.Json #xuanthulab #xuanthulabcsharp

00:00 Giới thiệu nuget và các lệnh quản lý package c#
06:00 Sử dụng Newtonsoft.Json trong C#
10:15 Tạo dự án thư viện lớp C# – đổi số thành chữ
15:07 Tham chiếu đến dự án thư viện
19:45 Publish thư viện lên nuget

THAM KHẢO CÁC LIST VIDEO:
– Lập trình C# :
– Lập trình ASP.NET CORE MVC :

☞ Subscribe :

Tag: Học c# trong 21 ngày, lib c#, thư viện c#, quản lý gói c#, nuget, sử dụng nuget, thêm gói c#, tải thư viện c#, thư viện lớp c#

Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung Học c# trong 21 ngày | CS31 Tạo thư viện lớp C# NET Core và chia sẻ lên nuget.org, ví dụ thư viện C# đổi số thành chữ. Điểm Tốt hy vọng đã giúp được bạn giải đáp được vấn đề, mọi thắc mắc hay comment xuống phía dưới.

Xem thêm: https://diemtot.net/category/bai-tap

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *